Trung Tâm Gia Sư Đà Lạt

-------Lương Sư Hưng Quốc-------

Ôn thi lớp 9

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Trần Phú – Đà Lạt

Thời lượng dạy: 4 buổi/tuần

Giờ dạy: 19h – 20h30

Mức lương: 1.300.000 VNĐ

Yêu cầu: Giáo viên/Sinh viên

Read more: Ôn thi lớp 9

Gia sư lớp 6

Lớp dạy cần gia sư

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Đường Hai Bà Trưng– Đà Lạt

Thời lượng dạy: 4 buổi/tuần

Giờ dạy: 7h – 8h30

Mức lương: 1.000.000 VNĐ

Yêu cầu: Sinh viên

 

Read more: Gia sư lớp 6

Gia sư kèm lớp 1

Lớp dạy cần gia sư

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Đường La Sơn Phu Tử – Đà Lạt

Thời lượng dạy: 5 buổi/tuần

Giờ dạy: 19h – 20h30

Mức lương: 1.000.000 VNĐ

Yêu cầu: Giáo viên/Sinh viên

 

Read more: Gia sư kèm lớp 1

Gia sư lớp 11(T.L.H)

Lớp dạy cần gia sư

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Đường Triệu Hoàng – Đà Lạt

Thời lượng dạy: 5 buổi/tuần

Giờ dạy: 19h – 9h

Mức lương: 1.600.000 VNĐ

Yêu cầu: Sinh viên

 

Read more: Gia sư lớp 11(T.L.H)

Gia sư lớp 10(Toán)

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Hà huy Tập– Đà Lạt

Thời lượng dạy: 4 buổi/tuần

Giờ dạy: 15h30 – 17h

Mức lương: 1.300.000 VNĐ

Yêu cầu: Sinh viên

Read more: Gia sư lớp 10(Toán)

Gia sư toán, lý lớp 11


Khu vực:
Đà Lạt

Địa chỉ: Phan Đình Phùng– Đà Lạt

Thời lượng dạy: 4 buổi/tuần

Giờ dạy: chiều, tối

Mức lương: 1.200.000 VNĐ

Yêu cầu: Sinh viên Nam

Read more: Gia sư toán, lý lớp 11

Gia sư dạy kèm Toán, Hóa, Anh Văn

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Đường Quang Trung  – F9– Đà Lạt

Thời lượng dạy: 4 buổi/tuần

Giờ dạy: 18h00 – 20h

Mức lương: 1.500.000VNĐ

Yêu cầu: Gia sư Nữ (Sinh viên)

 

Read more: Gia sư dạy kèm Toán, Hóa, Anh Văn

Gia sư dạy lớp 8

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Khe Sanh– Đà Lạt

Thời lượng dạy: 5 buổi/tuần

Giờ dạy: 17h30 – 19h

Mức lương: 1.600.000 VNĐ

Yêu cầu: Giáo viên/Sinh viên nam

Read more: Gia sư dạy lớp 8

Gia sư lớp 9

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Quang Trung – Đà Lạt

Thời lượng dạy: 5 buổi/tuần

Giờ dạy: 19h – 20h30

Mức lương: 1.400.000 VNĐ

Yêu cầu: Giáo viên/Sinh viên

Read more: Gia sư lớp 9

Gia sư tiểu học lớp 3

Lớp dạy cần gia sư

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Đường Triệu Việt Vương- Đà Lạt

Thời lượng dạy: 5 buổi/tuần

Giờ dạy: Buổi tối từ (18h trở đi)

Mức lương: 1.200.000 VNĐ

Yêu cầu: Gia sư Nữ (Sinh viên)

 

Read more: Gia sư tiểu học lớp 3

Gia sư dạy lớp 11

Lớp dạy cần gia sư

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Đường Bùi Thị Xuân – Đà Lạt

Thời lượng dạy: 6 buổi/tuần

Giờ dạy: 19h – 21h

Mức lương: 1.500.000 VNĐ

Yêu cầu: Giáo viên/Sinh viên

 

Read more: Gia sư dạy lớp 11

Đội ngũ giảng dạy