Trung Tâm Gia Sư Đà Lạt

-------Lương Sư Hưng Quốc-------

Gia sư lớp 8

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Phan Đình Phùng – Đà Lạt

Thời lượng dạy: 4 buổi

Giờ dạy: 19h – 20h30

Mức lương: 1.200.000 VNĐ

Yêu cầu: Giáo viên/Sinh viên

Read more: Gia sư lớp 8

Sinh viên kèm toán, lý lớp 11


Khu vực:
Đà Lạt

Địa chỉ: Thông Thiên Học– Đà Lạt

Thời lượng dạy: 4 buổi/tuần

Giờ dạy: chiều, tối

Mức lương: 1.200.000 VNĐ

Yêu cầu: Sinh viên Nam

Read more: Sinh viên kèm toán, lý lớp 11

Gia sư Toán Hóa lớp 10

Lớp dạy cần gia sư

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Đường Đào Duy Từ– Đà Lạt

Thời lượng dạy: 4 buổi/tuần

Giờ dạy: 15h – 16h30

Mức lương: 1.800.000 VNĐ

Yêu cầu: Giáo viên

 

Read more: Gia sư Toán Hóa lớp 10

Gia sư dạy kèm Toán, Lý lớp 7

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Đường Hoàng Diệu– Đà Lạt

Thời lượng dạy: 4 buổi/tuần

Giờ dạy: 19h00 – 21h

Mức lương: 1.000.000VNĐ

Yêu cầu: Gia sư Nam (Sinh viên)

 

Read more: Gia sư dạy kèm Toán, Lý lớp 7

Gia sư Văn, Anh lớp 10

Lớp dạy cần gia sư

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Đường Trần Phú – Đà Lạt

Thời lượng dạy: 4 buổi/tuần

Giờ dạy: 19h – 20h30

Mức lương: 1.600.000 VNĐ

Yêu cầu: Giáo viên/Sinh viên

 

Read more: Gia sư Văn, Anh lớp 10

Gia sư dạy lớp 9(TLH)

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Ngô Quyền – Đà Lạt

Thời lượng dạy: 5 buổi/tuần

Giờ dạy: 19h – 20h30

Mức lương: 1.400.000 VNĐ

Yêu cầu: Giáo viên/Sinh viên

Read more: Gia sư dạy lớp 9(TLH)

Gia sư Toán lớp 10

Lớp dạy cần gia sư

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Đường Nguyễn Đình Quân – Đà Lạt

Thời lượng dạy: 4 buổi/tuần

Giờ dạy: 7h30 – 9h

Mức lương: 2.100.000 VNĐ

Yêu cầu: Giáo viên

 

Read more: Gia sư Toán lớp 10

Gia sư Anh văn lớp 10

Lớp dạy cần gia sư

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Đường Vạn Hạnh – Đà Lạt

Thời lượng dạy: 5 buổi/tuần

Giờ dạy: 7h30 – 9h

Mức lương: 1.400.000 VNĐ

Yêu cầu: Sinh viên

 

Read more: Gia sư Anh văn lớp 10

Gia sư lớp 7

Lớp dạy cần gia sư

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Đường Hoàng Diệu– Đà Lạt

Thời lượng dạy: 5 buổi/tuần

Giờ dạy:

Mức lương: 1.400.000 VNĐ

Yêu cầu: Giáo viên/Sinh viên nữ

 

Read more: Gia sư lớp 7

Gia sư dạy Toán, Hóa lớp 11

Lớp dạy cần gia sư

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Đường Nguyễn Công Trứ – Đà Lạt

Thời lượng dạy: 4 buổi/tuần

Giờ dạy: 19h30 – 21h

Mức lương: 1.200.000 VNĐ

Yêu cầu: Gia sư Nam/Nữ (Sinh viên)

 

Read more: Gia sư dạy Toán, Hóa lớp 11

Gia sư ôn thi lớp 10(Toán)

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Lữ Gia – Đà Lạt

Thời lượng dạy: 4 buổi/tuần

Giờ dạy: 15h30 – 17h

Mức lương: 1.300.000 VNĐ

Yêu cầu: Sinh viên

Read more: Gia sư ôn thi lớp 10(Toán)

Đội ngũ giảng dạy