Trung Tâm Gia Sư Đà Lạt

-------Lương Sư Hưng Quốc-------

Gia sư dạy lớp 9

Lớp dạy cần gia sư

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh – Đà Lạt

Thời lượng dạy: 4 buổi/tuần

Giờ dạy: 13h30 – 15h

Mức lương: 1.300.000 VNĐ

Yêu cầu: Sinh viên

 

Read more: Gia sư dạy lớp 9

Gia sư môn văn lớp 11

Lớp dạy cần gia sư

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Đường Trần Phú – Đà Lạt

Thời lượng dạy: 2 buổi/tuần

Giờ dạy: 19h – 20h30

Mức lương: 600.000VNĐ

Yêu cầu: Gia sư Nữ (Sinh viên)

 

Read more: Gia sư môn văn lớp 11

Gia sư dạy kèm lớp 6

Lớp dạy cần gia sư

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Đường Tô Ngọc Vâni – Đà Lạt

Thời lượng dạy: 4 buổi/tuần

Giờ dạy: 7h – 8h30

Mức lương: 2.000.000 VNĐ

Yêu cầu: Giáo viên

 

Read more: Gia sư dạy kèm lớp 6

Gia sư Hóa lớp 12

Lớp dạy cần gia sư

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Đường Hùng Vương – Đà Lạt

Thời lượng dạy: 3 buổi/tuần

Giờ dạy: 13h - 15h

Mức lương: 1.200.000VNĐ

Yêu cầu: Gia sư Nữ (Sinh viên)

 

Read more: Gia sư Hóa lớp 12

Gia sư ôn thi lớp 10(Toán, Hóa)

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Trần Phú – Đà Lạt

Thời lượng dạy: 4 buổi/tuần

Giờ dạy: 19h – 20h30

Mức lương: 1.100.000 VNĐ

Yêu cầu: Sinh viên

Read more: Gia sư ôn thi lớp 10(Toán, Hóa)

Gia sư lớp 11

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Trương Công Định– Đà Lạt

Thời lượng dạy: 3 buổi/tuần

Giờ dạy: 15h – 17h

Mức lương: 1.300.000 VNĐ

Yêu cầu: Giáo viên

Read more: Gia sư lớp 11

Gia sư ôn thi lớp 10

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Phan Đình Phùng – Đà Lạt

Thời lượng dạy: 4 buổi/tuần

Giờ dạy: 13h – 15h

Mức lương: 1.800.000 VNĐ

Yêu cầu: Giáo viên

Read more: Gia sư ôn thi lớp 10

Giáo viên dạy Hóa, Sinh lớp 12 - Ôn thi

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Đường Phan Đình Phùng – Đà Lạt

Thời lượng dạy: 4 buổi/tuần

Giờ dạy: 18h – 20h

Mức lương: 2.500.000 VNĐ

Yêu cầu: Giáo viên

 

Read more: Giáo viên dạy Hóa, Sinh lớp 12 - Ôn thi

Gia sư ôn thi lớp 7

Lớp dạy cần gia sư

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Đường Ngô Quyền – Đà Lạt

Thời lượng dạy: 5 buổi/tuần

Giờ dạy: 19h30 – 21h

Mức lương: 1.200.000VNĐ

Yêu cầu: Gia sư Nam/Nữ (Sinh viên)

 

Read more: Gia sư ôn thi lớp 7

Gia sư ôn thi lớp 9 (3)

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Bùi Thị Xuân – Đà Lạt

Thời lượng dạy: 5 buổi/tuần

Giờ dạy: 19h – 20h30

Mức lương: 1.600.000 VNĐ

Yêu cầu: Giáo viên/Sinh viên

Read more: Gia sư ôn thi lớp 9 (3)

Gia sư dạy Toán, Lý lớp 11

Lớp dạy cần gia sư

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Đường Phạm Hồng Thái – Đà Lạt

Thời lượng dạy: 4 buổi/tuần

Giờ dạy: 19h30 – 21h

Mức lương: 1.200.000 VNĐ

Yêu cầu: Gia sư Nam/Nữ (Sinh viên)

 

Read more: Gia sư dạy Toán, Lý lớp 11

Đội ngũ giảng dạy