Trung Tâm Gia Sư Đà Lạt

-------Lương Sư Hưng Quốc-------

Giáo viên dạy Toán lớp 12 - Ôn thi tốt nghiệp (gấp)

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Đường Ngô Quyền – Đà Lạt

Thời lượng dạy: 3 buổi/tuần

Giờ dạy: 19h – 21h

Mức lương: 2.200.000 VNĐ

Yêu cầu: Giáo viên toán (Ưu tiên Nữ)

 

Read more: Giáo viên dạy Toán lớp 12 - Ôn thi tốt nghiệp (gấp)

Giáo viên dạy Hóa lớp 12 - Ôn thi tốt nghiệp

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Đường Bạch Đằng – Đà Lạt

Thời lượng dạy: 3 buổi/tuần

Giờ dạy: 18h – 20h

Mức lương: 1.800.000 VNĐ

Yêu cầu: Giáo viên

 

Read more: Giáo viên dạy Hóa lớp 12 - Ôn thi tốt nghiệp

Gia sư Nữ dạy kèm Văn, lý lớp 6

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Đường Trần Nhật Duật  – F5– Đà Lạt

Thời lượng dạy: 5 buổi/tuần

Giờ dạy: 18h00 – 20h

Mức lương: 1.200.000VNĐ

Yêu cầu: Gia sư Nữ (Sinh viên)

 

Read more: Gia sư Nữ dạy kèm Văn, lý lớp 6

Gia sư Nữ dạy kèm Toán, Hóa, Anh Văn

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Đường Mê Linh  – F9– Đà Lạt

Thời lượng dạy: 4 buổi/tuần

Giờ dạy: 18h00 – 20h

Mức lương: 1.500.000VNĐ

Yêu cầu: Gia sư Nữ (Sinh viên)

 

Read more: Gia sư Nữ dạy kèm Toán, Hóa, Anh Văn

Gia sư Nam dạy kèm Toán, Lý lớp 7

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Đường Khe Sanh – F10– Đà Lạt

Thời lượng dạy: 4 buổi/tuần

Giờ dạy: 19h00 – 21h

Mức lương: 1.000.000VNĐ

Yêu cầu: Gia sư Nam (Sinh viên)

 

Read more: Gia sư Nam dạy kèm Toán, Lý lớp 7

Gia sư dạy kèm Toán, Lý, Hóa lớp 9

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Đường Thánh Mẫu – F7– Đà Lạt

Thời lượng dạy: 4 buổi/tuần

Giờ dạy: 19h00 – 21h

Mức lương: 1.200.000VNĐ

Yêu cầu: Gia sư Nam/nữ (Sinh viên)

 

Read more: Gia sư dạy kèm Toán, Lý, Hóa lớp 9

Gia sư tiểu học kèm học sinh lớp 5

Lớp dạy cần gia sư

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Đường Cao Thắng - Đà Lạt

Thời lượng dạy: 5 buổi/tuần

Giờ dạy: Buổi tối từ (18h trở đi)

Mức lương: 1.200.000 VNĐ

Yêu cầu: Gia sư Nữ (Sinh viên)

 

Read more: Gia sư tiểu học kèm học sinh lớp 5

Gia sư Toán Lý Hóa lớp 8

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Trần Quang Diệu – Đà Lạt

Thời lượng dạy: T4,T6,T7,CN

Giờ dạy: Thông báo sau

Mức lương: 1.000.000 VNĐ

Yêu cầu: Giáo viên/Sinh viên nam

Read more: Gia sư Toán Lý Hóa lớp 8

Gia sư dạy lớp 7

Lớp dạy cần gia sư

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Đường Hai Bà Trưng – Đà Lạt

Thời lượng dạy: 6 buổi/tuần

Giờ dạy: 19h – 20h30

Mức lương: 1.600.000 VNĐ

Yêu cầu: Sinh viên nam

 

Read more: Gia sư dạy lớp 7

Gia sư Lý lớp 11

Lớp dạy cần gia sư

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Đường Lương Thế Vinh – Đà Lạt

Thời lượng dạy: 3 buổi/tuần

Giờ dạy: Chiều T3,4,5

Mức lương: 900.000VNĐ

Yêu cầu: Gia sư Nữ (Sinh viên)

 

Read more: Gia sư Lý lớp 11

Sinh viên nữ kèm anh văn lớp 11

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Kim Đồng– Đà Lạt

Thời lượng dạy: 2 buổi/tuần

Giờ dạy: chiều, tối

Mức lương: 600.000 VNĐ

Yêu cầu: Sinh viên Nữ

Read more: Sinh viên nữ kèm anh văn lớp 11

Đội ngũ giảng dạy