Trung Tâm Gia Sư Đà Lạt

-------Lương Sư Hưng Quốc-------

Gia sư dạy kèm toán rời rạc 1

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Quang Trung – Đà Lạt

Thời lượng dạy:  1 tháng

Giờ dạy: 19h – 20h30

Mức lương: thỏa thuận

Yêu cầu: Giáo viên/giảng viên

 

 

Read more: Gia sư dạy kèm toán rời rạc 1

Gia sư dạy kèm lớp 9

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Đào Duy Từ – Đà Lạt

Thời lượng dạy: 5 buổi/tuần

Giờ dạy: 19h – 20h30

Mức lương: 1.400.000 VNĐ

Yêu cầu: Giáo viên/Sinh viên

Read more: Gia sư dạy kèm lớp 9

Gia sư dạy kèm lớp 8

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Quang Trung – Đà Lạt

Thời lượng dạy: T2,T3,T5,T6

Giờ dạy: 19h – 20h30

Mức lương: 1.200.000 VNĐ

Yêu cầu: Giáo viên/Sinh viên nam

Read more: Gia sư dạy kèm lớp 8

Gia sư dạy kèm lớp 8 (3)

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Quang Trung – Đà Lạt

Thời lượng dạy: T2,T3,T5,T6

Giờ dạy: 19h – 20h30

Mức lương: 1.200.000 VNĐ

Yêu cầu: Giáo viên/Sinh viên nam

Read more: Gia sư dạy kèm lớp 8 (3)

Gia sư dạy kèm lớp 8 (4)

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Quang Trung – Đà Lạt

Thời lượng dạy: T2,T3,T5,T6

Giờ dạy: 19h – 20h30

Mức lương: 1.200.000 VNĐ

Yêu cầu: Giáo viên/Sinh viên nam

Read more: Gia sư dạy kèm lớp 8 (4)

Gia sư dạy kèm lớp 7

Lớp dạy cần gia sư

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Đường Phạm Hồng Thái – Đà Lạt

Thời lượng dạy: 5 buổi/tuần

Giờ dạy: 19h – 20h30

Mức lương: 1.400.000 VNĐ

Yêu cầu: Giáo viên/Sinh viên nữ

 

Read more: Gia sư dạy kèm lớp 7

Gia sư dạy Văn, Anh lớp 10

Lớp dạy cần gia sư

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Đường Hoàng Diệu – Đà Lạt

Thời lượng dạy: 4 buổi/tuần

Giờ dạy: 19h – 20h30

Mức lương: 1.600.000 VNĐ

Yêu cầu: Giáo viên

 

Read more: Gia sư dạy Văn, Anh lớp 10

Giáo viên dạy kèm lớp 11

Lớp dạy cần gia sư

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Đường Thông Thiên Học – Đà Lạt

Thời lượng dạy: 4 buổi/tuần

Giờ dạy: 19h – 21h

Mức lương: 2.200.000 VNĐ

Yêu cầu: Gia sư Nam/Nữ

 

Read more: Giáo viên dạy kèm lớp 11

Gia sư Toán, Anh lớp 9

Lớp dạy cần gia sư

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Đường Hải Thượng– Đà Lạt

Thời lượng dạy: 4 buổi/tuần

Giờ dạy: 19h30 – 21h

Mức lương: 1.200.000VNĐ

Yêu cầu: Gia sư Nam/Nữ (Sinh viên)

 

Read more: Gia sư Toán, Anh lớp 9

Gia sư anh văn lớp 7 - tháng 900.000

Lớp dạy cần gia sư

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Đường Hai Bà Trưng – F6– Đà Lạt

Thời lượng dạy: 4 buổi/tuần

Giờ dạy: 19h30 – 21h

Mức lương: 900.000VNĐ

Yêu cầu: Gia sư Nam/Nữ (Sinh viên)

 

Read more: Gia sư anh văn lớp 7 - tháng 900.000

Sinh viên nữ dạy kèm lớp 6 lương 1,4 triệu/tháng

Lớp dạy cần gia sư

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Đường Phan Đình Phùng – F2 – Đà Lạt

Thời lượng dạy: 6 buổi/tuần

Giờ dạy: 18h00 – 20h

Mức lương: 1.400.000 VNĐ

Yêu cầu: Sinh viên nữ

 

Read more: Sinh viên nữ dạy kèm lớp 6 lương 1,4 triệu/tháng

Đội ngũ giảng dạy