Trung Tâm Gia Sư Đà Lạt

-------Lương Sư Hưng Quốc-------

“Nuốt chửng” bài học nhờ sơ đồ tư duy

Bạn ngán ngẩm vì phải học thuộc lòng quá nhiều thứ và không tài nào nhớ hết những gì đã viết. Đừng lo, sơ đồ tư duy sẽ giúp bạn.
 
Sơ đồ tư duy là gì?
 
Đây thực chất là công cụ tóm tắt và liên kết nội dung một cách logic và sáng tạo nhằm giúp bạn dễ dàng nắm bắt thông tin của bài học.
 

Sơ đồ Tư duy là Công cụ Trí nhớ Đa chiều

 Các kỹ thuật hỗ trợ trí nhớ bao gồm việc sử dụng trí tưởng tượng và liên tưởng để tạo ra hình ảnh mới, dễ nhớ. Cũng như trí tưởng tượng và liên tưởng, Sơ đồ Tư duy kết hợp tất cả những kỹ năng của vỏ não để tạo ra một công cụ trí nhớ đa chiều rất tiên tiến.

Đa chiều, trong ngữ cảnh này, có nghĩa là thay vì tầm nhìn một chiều (đường kẻ) hoặc hai chiều (trang giấy phẳng), Sơ đồ Tư duy cho phép bạn tạo ra hình ảnh ba chiều. Đây là hình ảnh dùng phép liên tưởng chéo, màu sắc và thời gian.

Một ý tưởng sáng tạo cũng kết hợp hai yếu tố theo cách tương tự để tạo ra yếu tố thứ ba với mục đích hướng hiện tại vào tương lai. Với mục đích ấy, công cụ sáng tạo giúp bạn thay đổi hoặc tạo ra tương lai đó. Công cụ hỗ trợ trí nhớ giúp bạn tái tạo quá khứ trong hiện tại.

Vận dụng sơ đồ tư duy trong học tập

Một trong những phương pháp học tập hiệu quả hiện đang được nhiều sinh viên, học sinh áp dụng là học bằng sơ đồ tư duy (SĐTD).

Ba bước tạo sơ đồ

Theo hướng dẫn của nhóm Lửa Xanh, sinh viên Trường ĐH Y Dược TP.HCM, thì chỉ cần bút và giấy là có thể lập một sơ đồ thông thường gồm ba bước.

Thứ nhất, vẽ chủ đề chính ở trung tâm tờ giấy với hình ảnh và màu sắc nổi bật, bổ sung thêm từ ngữ nếu chủ đề không rõ ràng. Tiếp theo, từ chủ đề trung tâm vẽ các nhánh, mỗi nhánh biểu thị cho một nội dung. Sau cùng, vẽ thêm các nhánh nhỏ, tương đương với từng ý và chi tiết hỗ trợ trong tiêu đề phụ. Những từ khóa dù tiêu đề chính hay phụ cũng nên viết in hoa để dễ nhìn, dễ nhớ. Nếu bài học có ít nội dung (ít các nhánh) nên vẽ các nhánh ấy tỏa khắp bốn góc của tờ giấy vì đây là cách phóng đại hình ảnh tốt nhất, giúp người học nắm bắt ngay các ý chính.

Read more: Vận dụng sơ đồ tư duy trong học tập

Đội ngũ giảng dạy