Trung Tâm Gia Sư Đà Lạt

-------Lương Sư Hưng Quốc-------

Sơ đồ Tư duy là Công cụ Trí nhớ Đa chiều

 Các kỹ thuật hỗ trợ trí nhớ bao gồm việc sử dụng trí tưởng tượng và liên tưởng để tạo ra hình ảnh mới, dễ nhớ. Cũng như trí tưởng tượng và liên tưởng, Sơ đồ Tư duy kết hợp tất cả những kỹ năng của vỏ não để tạo ra một công cụ trí nhớ đa chiều rất tiên tiến.

Đa chiều, trong ngữ cảnh này, có nghĩa là thay vì tầm nhìn một chiều (đường kẻ) hoặc hai chiều (trang giấy phẳng), Sơ đồ Tư duy cho phép bạn tạo ra hình ảnh ba chiều. Đây là hình ảnh dùng phép liên tưởng chéo, màu sắc và thời gian.

Một ý tưởng sáng tạo cũng kết hợp hai yếu tố theo cách tương tự để tạo ra yếu tố thứ ba với mục đích hướng hiện tại vào tương lai. Với mục đích ấy, công cụ sáng tạo giúp bạn thay đổi hoặc tạo ra tương lai đó. Công cụ hỗ trợ trí nhớ giúp bạn tái tạo quá khứ trong hiện tại.

 

Do vậy, Sơ đồ Tư duy hỗ trợ trí nhớ hoàn toàn giống với Sơ đồ Tư duy sáng tạo, đa chiều về cơ cấu và mục đích. Nếu Sơ đồ Tư duy hỗ trợ trí nhớ nhân lên nhiều lần khả năng nhớ của bạn thì tương tự như thế, Sơ đồ Tư duy cũng nhân lên mô hình tư duy sáng tạo đơn giản ở mọi phương diện.
Sơ đồ Tư duy Hỗ trợ Trí nhớ là Hình ảnh của Sự Sáng tạo

 

Giống như trí nhớ, tư duy sáng tạo dựa trên trí tưởng tượng và liên tưởng; mục đích nhằm liên kết đối tượng A với đối tượng B, nhờ đó tạo ra các ý tưởng mới, tân kỳ, vượt khỏi chuẩn mà chúng ta gọi là “sáng tạo”. Như vậy, hai quy trình hỗ trợ trí nhớ và tư duy sáng tạo giống nhau về kết cấu; điểm khác biệt duy nhất là mục đích.

Công cụ hỗ trợ trí nhớ liên kết hai đối tượng để giúp não có khả năng nhớ lại (tái tạo) một hình ảnh thứ ba trong tương lai. Công cụ sáng tạo cũng kết hợp hai yếu tố để hướng yếu tố thứ ba vào tương lai, nhưng sáng tạo là nhằm mục đích thay đổi hoặc tác động đến tương lai theo cách nào đó, còn hỗ trợ trí nhớ chỉ có mục đích đơn thuần là nhớ

Như vậy, thông qua việc tạo Sơ đồ Tư duy hỗ trợ trí nhớ, bạn cũng đồng thời rèn luyện các năng lực tư duy sáng tạo. Đến lượt mình, các năng lực tư duy sáng tạo lại nâng cao khả năng nhớ, tạo thành một đường xoắn ốc cùng tương trợ nhau đi lên.

Các ứng dụng của Sơ đồ Tư duy Hỗ trợ Trí nhớ

 

Một ứng dụng đặc biệt hữu ích của Sơ đồ Tư duy hỗ trợ trí nhớ là đi tìm ký ức “bị mất” – có lẽ là tên một người hoặc vị trí một vật.

 Trong những trường hợp như thế, việc tập trung vào thứ bị mất thường phản tác dụng vì “nó” đã ra đi. Khi tập trung vào “nó” là bạn tập trung vào cái không hiện hữu hoặc hư vô.

Biết tâm trí mình có khả năng liên tưởng, bạn cứ để trống tâm của Sơ đồ Tư duy và bao quanh chỗ trống đó bằng các từ hay hình ảnh liên quan đến tâm trống.

Ví dụ, nếu tâm “bị mất” là tên của một người thì những nhánh chính bao quanh sẽ bao gồm giới tính, tuổi, diện mạo, gia đình, giọng nói, sở thích, nghề nghiệp, nơi gặp đầu tiên và cuối cùng. Bằng cách này, bạn sẽ làm tăng đáng kể khả năng nhận biết tâm của não từ ngân hàng ký ứng.

 

Nếu thấy việc thực hiện Sơ đồ Tư duy trên giấy để tìm ký ứng “bị mất” là bất tiền, bạn chỉ cần hình dùng một màn hình trong đầu để tạo Sơ đồ Tư duy cùng loại.

 

Lợi ích của Sơ đồ Tư duy Hỗ trợ Trí nhớ

 

  1. Sơ đồ Tư duy hỗ trợ trí nhớ tận dụng tất cả các kỹ năng của vỏ não, nhờ đó nâng cao khả năng nhớ ở mức độ rất lớn
  2. Sơ đồ Tư duy hỗ trợ trí nhớ kích hoạt não ở mọi cấp độ, làm cho não có khả năng nhớ tốt hơn và nhạy hơn.
  3. Tính hập dẫn của Sơ đồ Tư duy hỗ trợ trí nhớ là làm não muốn quay lại với loại sơ đồ này, từ đó lại tạo điều kiện cho khả năng nhớ ngẫu nhiên
  4. Sơ đồ Tư duy hỗ trợ trí nhớ được tạo ra chủ yếu là để giúp nâng cao trí nhớ.
  5. Việc sử dụng Sơ đồ Tư duy hỗ trợ trí nhớ kích hoạt não trở nên nhạy bén về khả năng nhớ và như vậy mức kỹ năng nhớ cơ bản sẽ được tăng lên qua mỗi lần sử dụng
  6. Sơ đồ Tư duy hỗ trợ trí nhớ phản ánh quy trình tư duy sáng tạo, nhờ đó cũng đồng thời nâng cao các kỹ năng tư duy sáng tạo
  7. Sơ đồ Tư duy hỗ trợ trí nhớ duy trì mức độ nhớ cao trong suốt thời gian học hoặc nghe (trái ngược với những đường cong quên lãng chuẩn được đề cập đến trong cách Sử dụng Trí nhớ của bạn.
  8. Sơ đồ Tư duy hỗ trợ trí nhớ tận dụng tất cả các khả năng liên tưởng của cá nhân, nâng cao khả năng khắc sâu và hình thành mạng lưới của não, nhờ đó làm tăng khả năng nhớ
  9.  Sơ đồ Tư duy hỗ trợ trí nhớ mang lại một phương pháp nhớ “bảo đảm có hiệu quả”, nhờ đó làm tăng tính tự tin, động cơ và chức năng hoạt động tư duy tổng quát của cá nhân.

 

Trích từ cuốn sách Sơ đồ tư duy - Tony Buzan - NXB Tổng hợp TpHCM & Cty TNHH Nhân trí Việt

 

Đội ngũ giảng dạy